Witaj na stronie, gdzie znajdziesz pomoc w zakresie: kierownik budowy, inspektor nadzoru, przeglądy budynków, opinie techniczne.

Ukończyłam Wydział Inżynierii Lądowej, czyli Budownictwa, na Politechnice  Warszawskiej. Przez kilkanaście lat mojej pracy zawodowej uczestniczyłam w realizacjach licznych inwestycji w zakresie budownictwa:

  •  mieszkaniowego jedno- oraz wielorodzinnego;
  • obiektów użyteczności publicznej;
  • obiektów przemysłowych
  • obiektów gospodarczych
  • obiektów sportowych

Dzięki zdobytemu doświadczeniu  uzyskałam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Świadczę usługi zarówno dla prywatnych odbiorców, czyli  Inwestorów Indywidualnych,  jak i wspólnot mieszkaniowych,  przedsiębiorstw oraz  jednostek budżetowych.

Mój zasięg działania to Warszawa i województwo mazowieckie.

Zapraszam do współpracy!

Posted in Bez kategorii | Leave a comment